Språk Språk

Var? När? Hur?

Nordlyset är mest vanligt att se i ett bälte ca 2500km från den magnetiska nordpolen. Detta bälte går över norra Skandinavien, Island, södra Grönland, norra Canada, Alaska och norra Sibirien. Tromsø ligger perfekt placerad mitt i detta nordlysbälte och är därför en av de platser där man oftast får uppleva nordlys. En annan stor fördel med Tromsø är områdets milda vinterklimat.

I perioden december-Mars är nordlyset synligt i stort sett varje kväll. Men man måste givetvis ha klar himmel för att kunna uppleva det. Vissa dagar visar det sig bara som ett svagt band på nordhimlen, andra dagar bjuder det på fantastiska shower över hela himlen.
 
En stor fördel med Tromsø är att även de dagar med de mest hopplösa väderprognoserna går det som oftast att finna klar himmel någonstans i området. Säsongen 2012/2013 bestod av 86 turer och bara på en av dessa, den 17/1 lyckades vi inte finna någon klar himmel alls. Den 30/12 och 25/2 var det tyvärr ingen nordlysaktivitet under tiden som vi hade klar himmel. På resterande 83 turer lyckades vi se nordlys.
 
Nordlyset kan vara synligt från mitten av augusti till mitten av april. Men vi har valt att köra våra turer från början av december till början av april då detta normalt är den bästa tiden.
 
Många gäster undrar om det är möjligt att se nordlyset när det är fullmåne. Faktum är att vi haft många av de bästa nordlysupplevelserna just vid fullmåne. En fördel vid fullmåne är dessutom att landskapet runt en blir synligt på ett helt annat sätt.
 
Det finns många nordlysprognoser som försöker förutspå aktiviteten. Men det har visat sig att man inte ska lite för mycket på dessa, då de sällan stämmer. Det samma kan sägas om väderprognoserna i området. Man måste helt enkelt följa med ut och hoppas på det bästa, vi ska i alla fall göra vad vi kan för att ni ska få en fin upplevelse.